kontakt

Biti tabornik. Način življenja.

Taborjenje

Taborniki živimo z naravo in v naravi, in ker želimo našim članom čim bolj približati taborniško življenje, RST-jevci vsako leto pripravimo letno taborjenje.

Vsako leto se v mesecu juliju odpravimo na taborni prostor v Stavčo vas pri Žužemberku, kjer preživimo dobrih deset dni in izvajamo razne aktivnosti v naravi. Da se taborjenje lahko izpelje potrebujemo kar nekaj prostovoljcev, ki sestavljajo taborno vodstvo, in sicer:

 • Taborovodja, ki skrbi za program
 • Starešina tabora, ki skrbi za finance in prevzema odgovornost na taboru
 • Zdravnik, ki skrbi za manjše poškodbe, odstranjevanje klopov, itd.
 • Ekonom, ki skrbi za vsakodnevno dostavo hrane in poštnih pošiljk
 • Kuhar, ki skrbi, da nismo lačni
 • Gospodar, ki skrbi, da se z opremo ravna skrbno
 • Vodniki, ki celoten tabor izpeljejo in otrokom podajajo znanja skozi »gozdno šolo«

Vso vodstvo je ustrezno usposobljeno, na taborjenju pa deluje prostovoljno in za opravljeno delo ne prejema plačila.

Taborni prostor je sestavljen iz šotorov, jedilnice, kuhinje, umivalnice ter prostora namenjenega večernemu ognju.

Program

Posameznemu taborjenju je namenjena določena tematika, ki predstavlja rdečo nit skozi celoten program. Običajno se prvi dan začne s samim spoznavanjem okolice z mlajšimi taborniki (MČ-ji), starejši (GG-ji), ki pa okolico že poznajo pa se do samega tabora kdaj pa kdaj odpravijo tudi peš. Nato se otroci skozi celotno taborjenje učijo taborniških znanj ter osvajajo veščine, poleg tega pa jim pripravimo razne timske igre, kot so na primer strateške igre ter igranje skečev ipd.. Skoraj vsak večer se zberemo ob tabornem ognju, kjer si pripovedujemo vice, igramo impro-ligo ter učimo peti pesmi ob kitari. Vsako leto pa pripravimo tudi sprejemne krste, za tabornike, kateri so prvič na taborjenju ter taborniške poroke, kjer si vsak lahko izbere svojega taborniškega ženina ali nevesto. Da pa se ne zadržujemo le znotraj tabornega prostora, se odpravimo tudi na izlet v bližnjo okolico, kjer spoznavamo lepote Slovenije.


Večer ob tabornem ognju

Taborniška poroka

Izlet na Žužemberški grad

Šege in navade

 • Skozi taborjenje vsi taboreči skrbimo za večni ogenj. Le ta se prižge ob začetku taborjenja in skozi celotno taborjenje ne sme ugasniti, saj predstavlja prisotnost tabornikov v taboru. Ogenj zatorej skozi taborjenje pazimo, tako čez dan, kot tudi čez noč.
 • Vsakič, ko taborniki za dalj časa zapustimo taborni prostor, moramo ob prihodu nazaj vsak prinesti nekaj drv, saj so ob naši odsotnosti že vsa pogorela. Prav tako pa moramo ob prihodu pozdraviti s taborniškim pozdravom »Z-D-R-A-V-O, zdravo, zdravo, zdravo!« in tako oznaniti, da smo se vrnili v tabor.
 • Vsako jutro in večer se taborniki zberemo v zboru ob jamboru. Tam taborovodja taborečim poda glavne informacije, prav tako pa dvignemo za začetek ter spustimo za konec dneva zastavo Zveze tabornikov Slovenije. Ob tem dvig in spust spremljamo s petjem taborniške himne Dviga plamen se iz ognja.
 • Tik predno se odpravimo spat, se sklenemo v skupen krog, kjer zapojemo pesem za lahko noč z naslovom »Dan je šel«, s katero se poslovimo in si zaželimo lahko noč.

 

Poleg tradicionalnih taborjenj, pa se taborniki RST Domžale včasih odpravimo tudi na mednarodna taborjenja. Le ta pripravijo taborniki iz držav po vsem svetu, eno izmed bolj znanih je Svetovni skavtski Jamboree, kateri se odvija na vsake 4 leta.

Taborjenj pa se ne udeležujejo le mladi taborniki, v našem rodu se na letno taborjenje odpravijo vsi štirje klubi grč, katere sestavljajo tisti taborniki, ki imajo že svoje družine, ter so taborniki po srcu. Njihova taborjenja si pripravijo sami, nekateri se odpravijo v Bohinj, nekateri pa tako kot mi, v Stavčo vas.

Za več vtisov, pa si lahko ogledate slike taborjenj, ki se nahajajo v galeriji. Taborjenje je vsekakor dogodek, ki ga mora vsak tabornik izkusiti, saj šele tam ugotoviš kaj je to pravo taborništvo – uživanje v naravi s šotori ter petje s kitaro ob tabornem ognju. Neprecenljivo.